Wat wij geloven

Christelijke Gereformeerde Kerk Immanuël, GorinchemHet mooie van kerk-zijn is dat je op die weg samen optrekt en elkaar er bij mag helpen om de stem van Jezus in je leven te verstaan. Jezus zelf helpt daar vanuit de hemel bij door ons Zijn Geest te sturen.Over Jezus

In de kerk delen we met elkaar goed nieuws zoals we dat nergens anders te horen krijgen. Het gaat in dat goede nieuws om de persoon van Jezus en wat Hij voor ons heeft gedaan.

In de kern gaat het erom dat Jezus de macht van de dood voor ons heeft doorbroken. Zijn opstanding uit de dood betekent dat er voor ons nieuwe hoop is. Daarvoor moest Hij eerst sterven om in zijn dood de schuld van de wereld weg te dragen.

Jezus kan in twee woorden zeggen wat je nodig hebt om te delen in Zijn overwinning. Die twee woorden zijn: “Volg Mij!”

Wij willen volgelingen van Jezus zijn. Volgelingen zijn geen beter soort mensen, maar wel mensen die door Jezus nieuwe hoop gekregen hebben. Volgen vraagt om intensief te luisteren naar Hem. Het is een levenslang proces van steeds weer nieuwe dingen leren en ontdekken.De Bijbel

De bijbel is voor ons meer dan een gewoon boek. Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is waardoor Hij tot ons spreekt.

Je hebt de bijbel nodig om te ontdekken wie Hij is. Zijn Woord is echt anders dan alle woorden van mensen. Nergens in de wereld klinken woorden die ons vertellen hoe het kwaad uit deze wereld en uit ons eigen leven weggenomen kan worden. Maar in de bijbel wel.

En dan gaat het over Jezus die de dood overwon. Dat raakt omdat het zo over de werkelijkheid van ons leven gaat en hoe Gods liefde daarin de dingen anders kan maken.In de kerkdienst lezen we de bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling. De tekst van de bijbel wordt met de beamer geprojecteerd zodat je altijd mee kunt lezen. Je kunt de bijbel online lezen op www.debijbel.nl.

De Bijbel onlineHet woordje kerk betekent letterlijk “wat van de Heer is” en met die Heer bedoelen we Jezus. De kerk is dus niet van mensen, zodra we gaan denken dat de kerk van ons is gaat er veel mis.De kerk 

Jezus leert ons dat de gemeente die wij samen vormen in de Immanuelkerk deel uitmaakt van zijn wereldwijde kerk. Een gemeenschap die leeft van genade!

De kerk bestaat uit iedereen die de keuze maakt om Jezus te volgen. Jezus heeft de kerk gewild als een gemeenschap waar mensen leren om elkaar net zo lief te hebben als Hij ons heeft liefgehad. Doop en Avondmaal

Twee prachtige symbolische tekenen die we sacramenten noemen maken in de kerk de relatie met Jezus op een bijzondere manier zichtbaar.

Avondmaal

Jezus nam vaak deel aan maaltijden. Hij liet daarmee zien dat Hij het leven met de mensen wilde delen en zo wilde laten merken hoe groot Gods liefde voor hen is. Een bijzondere maaltijd gaf hij als opdracht aan de kerk.

Deze maaltijd is bedoeld voor iedereen die Jezus aanvaard heeft als Here over het leven. De maaltijd bestaat uit een stukje brood dat afgebroken wordt en uit een slokje wijn. Het brood en de wijn vertellen het verhaal van Jezus die gestorven is. Jezus wil daarmee zeggen dat Hij wil dat ons leven echt met Hem verbonden is en dat Hij echt voor ons de dood is doorgegaan.

Wij vieren het avondmaal 6 keer in het jaar op een zondag en ook nog op de avond van Goede Vrijdag als we stilstaan bij het sterven van Jezus.

Iedereen die Jezus aanvaardt als Verlosser en als Here, is welkom om het avondmaal met ons mee te vieren.

Doop

Als eerste is daar de doop. De doop wordt bediend als iemand tot geloof gekomen is of aan (pasgeboren) kinderen van gelovige ouders.

Wanneer je tot geloof in Jezus komt is de doop het eerste wat je mag ontvangen. Het is een teken met water. Je gaat helemaal onder water of krijgt water over je heen gegoten. Dat water vertelt de boodschap dat Jezus er voor zorgt dat je weer helemaal bij God mag horen.

Zoals water vuil wegwast, zo neemt Jezus al het kwaad uit ons leven weg. Wanneer iemand die gelooft een kind krijgt mag die ook worden gedoopt. Jezus wil dit niet alleen voor volwassenen doen, maar ook voor onze kinderen.Ontdekken

Je kunt op allerlei manieren ontdekken wat geloven voor jou kan betekenen.
Hier een aantal voorbeelden, maar er zijn nog zoveel meer manieren.

Wil je er meer over weten? Neem dan contact met ons op via de contactpagina op deze website.

Alpha cursus

Als je meer over Jezus en over het christelijk geloof wilt weten, dan nodigen we je graag uit om je aan te melden voor de Alphacursus die elk jaar wordt gegeven vanuit verschillende kerken in de stad. Laat een bericht achter via de contactpagina en we zorgen dat er contact met je wordt opgenomen.

KLiK Gelooft

Je kunt ook meer over Jezus ontdekken in de kerkdiensten die niet alleen voor gelovige christenen bedoeld zijn.

Er valt zeker ook veel te ontdekken als je geen christen bent.

Op de laatste zondag van de maand is er om 14.00 uur een dienst die een extra lage drempel heeft. Vanaf 13.30 uur is er inloop met koffie en een tafel vol lekkers.