Wie zijn wij

Christelijke Gereformeerde Kerk Immanuël, Gorinchem

Immanuël kerk

Onze gemeente is met ongeveer 200 leden niet heel erg groot. Onze leden komen voor een deel uit de stad en voor een deel uit de regio van Gorinchem.

Omdat de kerk midden in de Haarwijk staat, zien we dat allereerst als de plek waar God ons roept om in Zijn naam dienstbaar te zijn.

We verlangen er als gemeente naar om te leven uit de bron van Gods liefde.

We trouw zijn aan Gods Woord zoals dat in de Bijbel naar ons toekomt. En we zetten ons ervoor in om ons uit te strekken naar de mensen om ons heen.

Gemeenteleden kunnen via onderstaande button inloggen op deze website.

Mijn gemeente

Kerkverband

Als kerk maken we deel uit van het kerkverband van de christelijke gereformeerde kerken. Trouw aan Gods Woord en de belijdenis van de Reformatie zijn twee belangrijke pijlers in dit kerkverband. Verder is er in onze kerken vaak ruime aandacht voor de persoonlijke geloofsbeleving.


Meer informatie over ons kerkverband kun je vinden op

Website CGK.nl
Andere samenwerkingen

Samenwerkingen

De samenwerking met andere kerken krijgt gestalte in verschillende initiatieven waarin wordt samengewerkt om de stad te dienen met het goede nieuws van Jezus.

Week van gebed

Op de derde zondag van januari is er ter gelegenheid van de opening van de Week van gebed een viering van de gezamenlijke kerken in de Grote kerk.

Deze week van gebed wordt door de christelijke kerk wereldwijd gehouden. We mogen daarin laten zien dat de kerk van Christus, hoe verscheiden ook, ten diepste een is.

Stichting Ontmoeting

Stichting Ontmoeting verbindt verschillende kerken met elkaar.

Jaarlijks organiseert de St. Ontmoeting een interkerkelijke Alphacursus bedoeld voor mensen die kennis willen maken met het christelijk geloof.

KLiK Gorinchem

Binnen KLiK Gorinchem kunnen christenen statushouders helpen als nieuwe inwoners van de stad en als nieuwe Nederlanders hun weg te vinden. Op deze wijze mogen zij hun vriendschap bieden.